ต้องการความช่วยเหลือ? โทรติดต่อ (02) 101-6756 หรืออีเมล cs.th@kyanicorp.com . เวลาทำการของฝ่ายบริการลูกค้าอยู่ระหว่าง 10.00 น. ถึง 18.00 น. - วันจันทร์ถึงวันศุกร์